5 dôvodov, prečo je dôležité mať hobby

Trávite svoj voľný čas zmysluplne? Dajte si ruku na srdce a povedzte koľko hodín týždenne trávite pozeraním televízie, sledovaním „celebrít“ na Instagrame či chatovaním na Facebooku. Patríte do kategórie ľudí tvrdiacich, že mať voľný čas je prepych alebo nemajúcich žiaden voľný čas, lebo stále iba pracujete a staráte sa o rodinu?

hobby maľovanie

Každý z nás potrebuje mať pár minút denne alebo hodín týždenne, kedy sa venuje iba sebe. Je dôležité vedieť si oddýchnuť od namáhavej fyzickej či duševnej práce, ktorú denno-denne vykonávate. Keď si už tento čas nájdete, snažte sa ho využiť tak, aby ste si nielen oddýchli a zabavili sa, ale aj spoznali nových ľudí alebo navštívili nové miesta. Jednoducho sa snažte vybočiť z každodenného stereotypu.

Ako hobby prospievajú nášmu zdraviu:

1. Budujú fyzickú silu

Máte sedavé zamestnanie alebo celý deň musíte stáť? Svoje telo jednostranne zaťažujete, čo spôsobuje svalovú nerovnováhu. Pravidelný pohyb a cvičenie má nielen pozitívny vplyv na stavbu a držanie vášho tela, ale aj na tep, krvný tlak a fungovanie mozgu.

Odporúčané aktivity: behanie, rýchla chôdza, turistika, bicyklovanie, plávanie, pilates, jóga, cvičenie s vlastnou váhou alebo činkami

2. Redukujú stres a navrátia duševnú rovnováhu

Zvyšovanie nárokov na rýchlosť, množstvo a kvalitu vykonanej práce vás dostáva pod neustály tlak, čo sa začne prejavovať na vašom duševnom zdraví. Vzhľadom na povahu človeka a pracovné nasadenie sa príznaky prepracovania prejavujú rôzne (neschopnosť sústrediť sa, zabúdanie, problémy s trávením či spánkom).

Odporúčané aktivity: maľovanie, kreslenie, vymaľovávanie relaxačných omaľovávanok, počúvanie hudby, čítanie, lúštenie krížoviek a sudoku

3. Pomáhajú v osobnostnom rozvoji

Niektorí ľudia majú radi hobby, ktoré im pomáhajú rozvíjať sa a budovať sebavedomie. Jednoducho si stanovia cieľ, ktorý chcú dosiahnúť a začnú na sebe pracovať. Napr.: naučiť sa trpezlivosti, nový cudzí jazyk alebo prezentovať na verejnosti.

Odporúčané aktivity: hranie na hudobný nástroj, varenie, skladanie puzzlov, učenie sa cudzích jazykov, programovanie

4. Podporujú kreativitu

Častokrát ste počuli vetu: „Mám prácu, ktorá ma živí a hobby, ktoré ma baví“. Jednoducho nie každá práca umožňuje sebarealizáciu a dáva voľnosť kreativite.

Odporúčané aktivity: písanie článkov a krátkych poviedok, tvorba krížoviek, fotografovanie, šitie, pletenie, hačkovanie, výroba mydiel, sviečok, šperkov

hobby fotografovanie

5. Socializujú

Internet nám síce umožňuje byť členom napr. Facebookových skupín, kde sa stretnú ľudia, ktorí majú rovnaké záľuby alebo problémy, aktívne prispievať do rôznych diskusií, chatovať alebo mať video hovor, no tento „virtuálny svet“ sa nevyrovná osobnému kontaktu. Už Aristoteles povedal: „Človek je tvor spoločenský“.

Odporúčané aktivity: hranie spoločenských hier, návšteva divadla, kina, spoznávanie nových miest, prihlásenie sa do športového klubu

 

Bez ohľadu, ktorému hobby sa budete venovať, váš život bude bohatší na zážitky a určite sa zlepší váš zdravotný stav a nálada.