Prečo nesliediť v partnerovom mobile

Mali ste niekedy nutkanie pozrieť si správy či mailovú komunikáciu v partnerovom mobile? Môžu byť správy, ktoré dostáva v neskorých nočných hodinách dôvodom na žiarlivosť? Ak ste v stabilnom vzťahu založenom na dôvere, nemáte na to dôvod. No ak momentálne prežívate vo vzťahu krízu alebo je vaša dôvera naštrbená negatívnou skúsenosťou s neverou z vášho predchádzajúceho vzťahu, dajte si pozor ako sa zachováte. Narušenie partnerovho súkromia môže mať za následok aj ukončenie vzťahu.

žiarlivá partnerka

Každý z nás má právo na súkromie. Prístupové heslo do počítača a mobilného zariadenia je prirodzená ochrana pred únikom informácií v prípade krádeže, neznamená to, že vám partner cielene odoberá možnosť nahliadnuť do jeho mobilu či počítača. Skôr ako sa dopustíte sliedenia v partnerovom mobile, ujasnite si, čo vás vedie k takémuto správaniu. Je to iba zvedavosť alebo máte na to osobné dôvody ako sú žiarlivosť či podozrenie z nevery?

3 dôvody prečo nesliediť v partnerovom mobile:

1. Pocit viny

Prehľadali ste všetky SMS-ky, fotografie a maily, no nič podozrivé ste nenašli. V tom momente vás prepadne pocit viny ako ste sa takto mohli správať. Uvedomíte si, že motivátorom nebola nedôvera voči partnerovi, ale vaša nízka sebadôvera a podceňovanie sa.

2. Prichytenie „pri čine“

Môžete mať prichystaných x dôvodov a vysvetlení, ak vás partner prichytí ako sliedite v jeho mobile, máte smolu. Vaše správanie je jasným signálom, že mu nedôverujete.

3. Máte dôkaz o vine, no nemôžete ho použiť

Odhalili ste partnerovu neveru, čo vás nesmierne raní, no chcete vyzerať ešte aj zúfalo, že ste mu sliedili v mobile? Alebo sa pri konfrontácii prerieknete a „zacitujete“ úryvok zo správy. Bohužiaľ, takýto boj je vopred prehratý.

podozrenie z nevery

Čo môžete urobiť ak máte podozrenie, že vám je partner neverný? Jedinou radou je komunikácia. Začnite sa o svojho partnera viac zaujímať, aký mal deň, či ho niečo trápi, aby ste si znovu upevnili vzťah. Ak máte i naďalej podozrenie, spýtajte sa priamo, s kým si vymieňa správy vo večerných hodinách. Podľa reakcie zistíte, na čom ste a nemusíte naďalej žiť v neistote alebo klamstve.