Ako riešiť problém tichej domácnosti?

Nie v každej situácii je vhodné riadiť sa výrokom „Mlčať je zlato“. Ak je ticho a neochota komunikovať s úmyslom získať kontrolu vo vzťahu alebo niekoho potrestať, bez ohľadu či ide o vzťah medzi partnermi, rodičom a dieťaťom alebo kamarátmi, ide o nezdravý spôsob správania sa (v angl. Silent tratment). Dotknutá osoba pociťuje emočnú bolesť, sprevádzanú sebaobviňovaním a podceňovaním. Takéto emočné týranie nazývané aj tichá domácnosť môže trvať niekoľko hodín, dní a v extrémnych prípadoch aj týždňov. Jej ukončenie je často podmienené ospravedlnením sa, odprosením alebo ustúpením v požiadavkách.

tichá domácnosť

Dôležité je vedieť rozpoznať, kedy je ticho a neodpovedanie na otázky iba snaha zabrániť hádke, nepovedať niečo, čo by neskôr mohol človek oľutovať alebo reakcia na situáciu, keď sa niekto cíti tak frustrovane a nahnevane, že potebuje viac času na „vychladnutie“. Častokrát je takáto forma ticha považovaná za správnu a dokonca aj produktívnu.

Aké sú prejavy emočného týrania?

Za základné prejavy sa považuje:

  • opakujúca sa neochota rozprávať sa,
  • nezáujem o názory, pocity a potreby dotknutej osoby tj. vytváranie pocitu neviditeľnosti,
  • predstieranie nepočutia,
  • ignorovanie telefónnych hovorov, textových správ a mailov.

tichá domácnosť problém

Ako sa správať, keď sa partner s vami nechce rozprávať?

V prípade, že ste sa v takejto situácii ocitli prvý krát a nemáte rozumné vysvetlenie, prečo sa s vami partner nechce rozprávať, opýtajte sa priamo na dôvod. Mohli ste ho nechtiac zraniť či uraziť a ani o tom neviete. Snažte sa o probléme porozprávať a nájsť riešenie.

Ak sa takéto správanie opakuje, povedzte na rovinu, že vás neochota počúvať a rozprávať sa zraňuje a pociťujete frustráciu. Nenechajte sa manipulovať a nerobte ústupky, pokiaľ si nie ste vedomý vašej chyby.

Ako riešiť problém opakujúcej sa tichej domácnosti?

  1. Udržiavajte plnohodnotné vzťahy s rodinou, kamarátmi, kolegami – týmto spôsobom zabránite izolácií a pretrvávajúcu tichú domácnosť budete ľahšie znášať.
  2. Nájdite si nové záľuby a športové aktivity – prídete na iné myšlienky a dokážete načerpať novú energiu.
  3. Pracujte na svojom sebavedomí – dôležité je uvedomiť si, že správanie sa vášho partnera nie je vaša chyba ani zlyhanie, je to spôsob akým vás chce manipulovať.
  4. Stanovte si limity a zvážte ukončenie vzťahu – ak sa problém tichej domácnosti pravidelne opakuje alebo trvá príliš dlho, zhodnoťte, čo od vzťahu očakávate a či má zmysel nasilu ho udržiavať.

tichá domácnosť riešenie

Základom stabilného vzťahu je komunikácia a záujem nielen o svoje, ale aj partnerove potreby. Ak sa vás partner snaží svojím správaním manipulovať a žijete viac v tichej domácnosti ako v harmonickom vzťahu, je načase zotrvanie vo vzťahu prehodnotiť.